Nyheter og pågående prosjekter


Boligbygging Espern

Løvlien Georåd har bistått Espern Eiendom med geoteknisk rådgivning i reguleringsfasen. Vi takker for oppdraget så langt og ser frem til fortsettelsen!

les mer