Kort om Løvlien Georåd

 

- Totalleverandør av geotekniske tjenester innen undersøkelser og rådgivning -


Løvlien Georåd er totalleverandør av geotekniske tjenester innen undersøkelser og rådgivning. Vi har et velutstyrt laboratorium på Hamar og tett samarbeid med vår underleverandør Akershus Grunnboring for utførelse av feltundersøkelser.


 

Vår rådgiveravdeling

Ved våre kontorer i Oslo og Hamar jobber det i dag 14 dyktige geoteknikere, alle med ulik bakgrunn og spisskompetanser. Sammen utgjør våre medarbeidere et sterkt fagmiljø som er klare for å bistå i alle prosjekter med geotekniske problemstillinger.

Hos oss får hvert prosjekt tilegnet en dedikert geotekniker som følger opp prosjektet i alle faser. Vår størrelse og selskapsstruktur gjør at vi raskt og effektivt kan følge opp våre prosjekter, fra innledende planleggingsfaser til detaljprosjektering og byggeplassoppfølging.

Våre tjenester innen rådgivning og prosjektering finner du her. Noen utvalgte referanseprosjekter fra vår oppdragsportefølje finnes under Prosjekter.

 

 

Geoteknisk laboratorium

Vårt geotekniske laboratorium ligger på Hamar, og er tilknyttet vår rådgiveravdeling her. Laboratoriet ble startet opp i 2003 og er en svært viktig del av våre tjenester. De geotekniske laboratorieundersøkelsene gir grunnlag for tolkninger av materialparametere og er et viktig verktøy for den geotekniske prosjekteringen i de aller fleste prosjekter. Mer informasjon om våre laboratorieundersøkelser finnes her

Ved vårt geotekniske laboratorium har vi idag 4 dyktige medarbeidere.

Det er installert et eget kjølerom for mottak og lagring av prøver ved vår avdeling i Oslo. Prøvene blir fraktet videre av oss til laboratoriet på Hamar.

 

Bakgrunn

Løvlien Georåd ble etablert av Per Løvlien i 1997. De senere årene har firmaet ekspandert og består i dag av 20 medarbeidere, herunder 14 geoteknikere, 4 laboranter, 1 teknisk tegner og 1 byggeleder. Hovedkontoret ligger på Elvesletta 35 i Hamar. Her ligger også vårt geotekniske laboratorium.

I 2013 ble det etablert en egen rådgiveravdeling i Oslo. Avdelingen består i dag av 9 geoteknikere med kontor på Karihaugen og i Trøndelag.

Løvlien Georåd hadde i 2020 en omsetning på ca. 47 mill. kr.