Feltundersøkelser

 

- Fra prøvegraving til borerigg -


Vi tilbyr feltundersøkelser tilpasset hvert enkelt prosjekt. I samarbeid med kunden setter vi opp en plan for omfang og utførelse. Vi kan blant annet tilby følgende feltundersøkelser


 

Grunnundersøkelser med borerigg

Vi utfører geotekniske feltundersøkelser med borerigg sammen med vår underleverandør Akershus Grunnboring. Vi utfører blant annet:

  • Totalsonderinger
  • Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU)
  • Prøvetakning (poseprøver og sylinderprøver)
  • Installering av poretrykksmålere (hydraulisk eller elektrisk - med manuell- eller fjernavlesning)
  • Installering av inklinometerkanal og setningsankere

Ta kontakt for tilbud eller mer informasjon.

 

Prøvegraving

Dersom det er tilstrekkelig å kartlegge grunnforholdene ned til ca. 3 - 5 m dybde, kan det utføres geotekniske feltundersøkelser med gravemaskin. Vi deltar på prøvegravingen og tar prøver av løsmasser ved behov. Vi er behjelpelige med å bestille gravemaskin ved behov.

Ta kontakt for å høre om prøvegraving er et alternativ for ditt prosjekt.