Komprimeringskontroll og infiltrasjonstesting

 

- Effektive og raske målinger i felt og lab. -

 

Optimalt vanninnhold for komprimering

For å bestemme forholdet mellom vanninnhold og tørr densitet for jordarter utfører vi metodene Standard Proctor og Modifisert Proctor. Det optimale vanninnholdet er det vanninnholdet som gir høyest densitet, Denne densitet betegnes som 100 % modifisert Proctor.


Standard Proctor

Metode for å bestemme forholdet mellom vanninnhold og tørr densitet for jordarter som komprimeres i 5 lag i en standardisert form med en 4,8 kg stamper og med 450 mm fri fallhøyde.

Modifisert Proctor

Metode for å bestemme forholdet mellom vanninnhold og tørr densitet for jordarter som komprimeres i 3 lag i en standardisert form med en 2,63 kg stamper og med 300 mm fri fallhøyde.


Det optimale vanninnholddet vil variere med det materialet som skal komprimeres. Kunnskapen testingen i vårt laboratorium vil gi, er et godt verktøy ved oppbygging av fyllinger.

Ta kontakt for tilbud eller mer informasjon.

Kontroll av komprimeringsarbeid

Når fyllingen er ferdig etablert, eller underveis, vil etterkontroll av komprimeringsarbeidet gi svar på oppnådd resultat i forhold til optimale verdier. Ved denne metoden kan man verifisere at eventuelle krav til komprimering er oppnådd.

Vi utfører kontroll av komprimeringsarbeider med isotopsonde Troxler 3440. Målinger kan utføres på løsmasser, betong og asfalt ved å måle densiteten på materialet. Det er en rimelig, effektiv og enkel metode for målinger i felt.

Ta kontakt for tilbud eller mer informasjon.

 
 

 

Infiltrasjonstesting

Vi utfører infiltrasjonstest i forbindelse med infiltrasjon av avløpsvann eller ved håndtering av overvann. Det er forskjellige krav til hva som må utføres ved disse undersøkelsene. Det er også varierende fra kommune til kommune hva som kreves. Nedenfor har vi derfor satt opp en grunnpakke som er med i alle tilfeller og forskjellige tillegg som kan tilkomme avhengig av hva som kreves i det enkelte prosjekt.


Grunnpakke:

Oppmøte innenfor en reiseavstand på 60 km en vei fra vårt kontor i Hamar, tilrigging og gjennomføring av infiltrasjonstest i 2 punkt. Terrengnivået som testen skal utføres i må være avdekket på forhånd slik at vi kan starte med å grave hullet for svampen det skal infiltreres i. Det forutsettes tilgang til vann på stedet. Vi har med slange som rekker 50 meter. Det utarbeides en kort rapport med resultater fra testen.

Pris grunnpakke og eventuelle tillegg:

 

  Pris inkl. mva.
Grunnpakke 11.250,-
Ekstra punkt med infiltrasjonstest, pr. punkt 2.000,-
Kornfordelingsanalyse av jordmaterialet, pr. prøve 2.188,-
Medbrakt vanntank med pumpe og strømaggregat 1.250,-
Tillegg for utvidet reiseavstand med inntil 60 km en vei 3.375,-
Tilrigging måleutstyr GPS/GLONASS 1.250,-
Innmåling pr. punkt (forutsetter satelittdekning) 350,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt for nærmere avtale og tilbud.