Geoteknisk laboratorium

 

- Geotekniske analyser og undersøkelser -


Ved vårt velutstyrte og moderne laboratorium på Hamar utfører vi alle typer geotekniske analyser og undersøkelser. Laboratoriet er sertifisert for geoteknisk laboratorievirksomhet iht. ISO 9001:2015. Vi kan blant annet bistå med


Rutineforsøk

Bestemmelse av jordart

Bestemmelse av tyngdetetthet

Bestemmelse av vanninnhold

Bestemmelse av konsistensgrenser

Konusforsøk og enaksiale trykkforsøk

Bestemmelse av korngradering

Humusbestemmelse ved gløding

Bestemmelse av korndensitet

 

Spesialforsøk

Treaksialforsøk. For å bestemme jordprøvens skjærfasthet

Ødometerforsøk. Både kontinuerlig og trinnvise forsøk. For bestemmelse av jordas deformasjonsegenskaper.

Kalk- og sementinnblanding av leire. For å vurdere effekten av innblandingen og for å kunne vurdere optimale innblandingsforhold i kalk- og sementpeler.

Andre type forsøk og tjenester

Bestemmelse av optimalt vanninnhold ved hjelp av Standard eller Modifisert Proctor, se Komprimeringskontroll for mer informasjon

Mulighet for å kjøre permeabilitetsforsøk i ødometer og i treaksialcelle

Vi har store kjølerom og kan ta i mot prøver både på Hamar- og Oslokontoret