Installasjon av miljøbrønner

 

- Kartlegging av forurenset grunn -

I samarbeid med brønnborer kan vi tilby nedsetting av miljøbrønner og poretrykksbrønner.

Brønnene etableres ved hjelp av et foringsrør som bores ned til ønsket dybde. Deretter settes det ned et innvendig plastrør med en kombinasjon av slissede og tette rør. Rundt rørene fylles det filtersand før foringsrørene trekkes opp til det står igjen ønsket lengde med foringsrør i bakken. Foringsøret kan avsluttes plant med bakken med en kjøresikker topp, eller med ønsket høyde over bakken for å være synlige. Over filtersanden forsegles toppen med et lag av bentonitt. Det innvendige plastrøret avsluttes med en propp, om ønskelig låsbar.

Ta kontakt for nærmere avtale og tilbud.