Deformasjonsmålinger

 

- Målinger av deformasjoner i felt -

Måling og kontroll av horisontale og vertikale deformasjoner i grunnen kan være et nyttig verktøy i mange prosjekter, bl.a. for:

  • Oppfølging og overvåkning av spuntvegger og andre støttekonstruksjoner
  • Overvåkning av skråninger med målinger av deformasjoner som kan varsle begynnende utglidninger
  • Kontroll og overvåkning av deformasjoner mot eksisterende konstruksjoner
  • Kontroll av helningen til installerte peler
  • Måling av setninger og hevinger

Det finnes mange ulike metoder og utstyr for å måle og registrere deformasjoner i grunnen. Vi har følgende utstyr tilgjengelig:

Inklinometer. Utstyr for å måle horisontale deformasjoner med dybden i et jordprofil, langs en spunt eller en pel. For å kunne utføre målinger, må det først installeres en inklinometerkanal. Inklinometeret føres gjennom kanalen og registrerer eventuelle vinkelendringer som har oppstått over en gitt tid. Inklinometerkanalen kan enten bestå av en firkantet metallkanal i stål eller aluminium, eller et rundt plast- eller aluminiumsrør med styringsspor. I samarbeid med vår underleverandør Akershus Grunnboring, kan vi installere inklinometerkanal av spesialutformede plastrør med styringsspor som installeres i grunnen. Vi har også inklinometerkanaler som kan senkes ned i foringsrør eller stålrørspeler.

Setningsanker. Utstyr for å registrere vertikale deformasjoner i grunnen. Benyttes oftest i bløte masser, fortrinnsvis leire, hvor spilene i ankeret kan presses ut uten for stor motstand på ønsket dybde. Setningsankeret er festet til et 1/4'' stålrør som beskyttes av et 1'' ytterrør. I samarbeid med vår underleverandør Akershus Grunnboring, installerer vi setningsankere og tilhørende rør ved bruk av borerigg. Vertikale deformasjoner ved ankerets dybde, registreres ved at ankeret og dermed stålrøret beveger seg.

Ta kontakt for tilbud eller mer informasjon.