Nyheter og pågående prosjekter

Boligbygging Espern

Løvlien Georåd har bistått Espern Eiendom med geoteknisk rådgivning i reguleringsfasen. Vi takker for oppdraget så langt og ser frem til fortsettelsen!

Avdeling Trøndelag

Vi har åpnet Trondheimskontor!

Nytt Oslokontor

Vårt Oslokontor har flyttet inn i nye lokaler i Brynsveien 14!

Flyttet Oslokontor

Vi har flyttet vårt Oslokontor til Brynsveien 14. Prøvemottak med kjølerom i kjelleren, ta kontakt med Kristian Storsveen (ks@georaad.no) eller Kjetil Grødal Eppeland (kge@georaad.no) for prøvelevering.

Bakgrunn

Løvlien Georåd ble etablert i 1997 og er et rådgivende ingeniørfirma innen geoteknikk. Vi har tiltaksklasse 3 for geoteknisk prosjektering og kontroll av geoteknikk, og er medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Våre rådgiveravdelinger i Oslo, Hamar og Trøndelag kan bistå med geoteknisk kompetanse i alle faser av et prosjekt, og ved vårt velutstyrte og moderne laboratorium utfører vi alle typer geotekniske analyser og undersøkelser. Sammen med vår underleverandør Akershus Grunnboring, er Løvlien Georåd en totalleverandør av geotekniske tjenester innen undersøkelser og rådgivning.

Vi utfører oppdrag over hele landet, men med hovedvekt på Østlandet og i Trøndelag. 

Våre 22 medarbeidere har sammen en solid og variert geoteknisk erfaringsbakgrunn. Ta kontakt for en uforpliktende prat om deres prosjekt!

Kvalitet, miljø og ledelse

Vi er sertifiserte etter ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for Kvalitet og ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for Miljø. Sertifiseringen holdes vedlike gjennom årlige revisjoner fra NEMKO.

Gjennom året utfører vi internrevisjon, ledelsens gjennomgang, løpende oppfølging av forbedringsforslag og avvik, samt ledermøter for koordinering.

I den daglige driften har vi sterkt fokus på kvalitetssikring, slik at vi kan finne de beste løsningene mht. sikkerhet, ressursforbruk og dermed miljø.

Kontakt

Løvlien Georåd

Postadresse: Elvesletta 35, 2323 Ingeberg

Telefon: 954 85 000

E-post: post@georaad.no

 

Avdeling Hamar

Elvesletta 35, 2323 Ingeberg

Se kart her

Avdeling Oslo

Brynsveien 14, 0667 Oslo

Google maps

Avdeling Trondheim

Vestre Rosten 77, 7075 Tiller

Se kart her