Skårerparken


Lørenskog kommune etablerer nytt VA-anlegg gjennom, og sør for, Skårerparken i Lørenskog kommune. Det skal i tillegg etableres nytt overvannssystem, fordrøyningsmagasin og aktivitetspark. Løvlien Georåd er engasjert av Agaia AS, og har vært geoteknisk prosjekterende for prosjektet gjennom samspillsfasen, detaljprosjektering og i anleggsperioden. 

Utgraving har blitt muliggjort ved bruk av massestabilisering med gravemaskin inne i parken, og ved bruk av innvendig avstivet spunt i Sigurds vei. 

Vi har også utført felt- og laboratorieundersøkelser som grunnlag for den geotekniske prosjekteringen.