Skredsikring Fjordgård (Senja)

Skredsikring Fjordgård (Senja)

For å sikre Fjordgård i Senja mot fremtidige snøskred, ble det prosjektert og bygget en ca. 500 m lang og 14 m høy fangvoll. Vollens støtside ble bygget opp med gabioner og geonett og ble etablert på berg eller gode morenemasser.

Løvlien Georåd var geoteknisk prosjekterende for prosjektet.


Geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Vurderinger av områdestabilitet
  • Stabilitetsvurderinger av voll
  • Vurderinger av fundamenteringsforhold
  • Vurderinger av oppbygning voll
  • Vurderinger av bredde og styrke på geonett
Sted
Fjordgård i Lenvik kommune
Byggherre
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
Kontaktperson
Kjetil Grødal Eppeland
Prosjektperiode
2016 - 2020
Arbeidsbeskrivelse
Geoteknisk prosjektering