Skårerparken

Skårerparken

Lørenskog kommune etablerer nytt VA-anlegg gjennom, og sør for, Skårerparken i Lørenskog kommune. Det skal i tillegg etableres nytt overvannssystem, fordrøyningsmagasin og aktivitetspark. Løvlien Georåd er engasjert av Agaia AS, og har vært geoteknisk prosjekterende for prosjektet gjennom samspillsfasen, detaljprosjektering og i anleggsperioden. 

Utgraving har blitt muliggjort ved bruk av massestabilisering med gravemaskin inne i parken, og ved bruk av innvendig avstivet spunt i Sigurds vei. 

Vi har også utført felt- og laboratorieundersøkelser som grunnlag for den geotekniske prosjekteringen.

For mer informasjon om prosjektet, besøk Skårerparken - Lørenskog kommune


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Vurdering av områdestabilitet og lokalstabilitet
  • Prosjektering av massestabilisering med gravemaskin
  • Prosjektering av spuntarbeider
  • Oppfølging på anleggsområdet
Sted
Skårer
Byggherre
Lørenskog kommune
Kontaktperson
LG: Karsten Engdal Mykleset. Lørenskog kommune: Samin Salehi. Agaia AS: Vera Stroth.
Omsetning
Prosjektets verdi: 200 MNOK eks. mva. Omsetning LG: Ca. 1 MNOK eks. mva.
Prosjektperiode
2021 - pågående
Arbeidsbeskrivelse
Grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering. Inkluderer bl.a. spuntarbeider og massestabilisering.