Sjøhagen Brygge

Sjøhagen Brygge

Løvlien Georåd har utført grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering for prosjektet Sjøhagen Brygge. Prosjektet består av to byggetrinn; 46 rekkehus i byggetrinn BKS1 og en leilighetsblokk i byggetrinn B1b.

Det er kompliserte grunnforhold i området som preges av marine strandavsetninger, høy grunnvannstand og svært varierende dybder til berg.

Det er gjort vurderinger for områdestabilitet, lokalstabilitet og fundamentering. For å sikre stabiliteten benyttes permanent spunt med ett avstivningsnivå. Fundamenteringsløsning tilpasses hvert enkelt rekkehus grunnet store variasjoner i grunnforhold. Leilighetsblokken blir etablert delvis direkte på berg og delvis på peler.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Bestemmelse av grunnundersøkelser
  • Vurdering av områdestabilitet
  • Vurdering av lokalstabilitet
  • Prosjektering av permanent spunt med ett avstivningsnivå
  • Prosjektering av fundamentering
  • Byggeplassoppfølging
Sted
Kambo/Moss
Byggherre
Sjøhagen Brygge 1 AS. Entreprenør: Asker Entreprenør
Kontaktperson
Sindre Schanke
Prosjektperiode
2020 - Pågående
Arbeidsbeskrivelse
Geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser