Sikring av utglidning i Markveien

Sikring av utglidning i Markveien

Løvlien Georåd har bistått med geoteknisk rådgivning i forbindelse med en utglidning ved Markveien i Svelvik.

Utglidningen skjedde i et utfordrende geoteknisk område med store høydeforskjeller både ovenfor og nedenfor utglidningsområdet.

Valgte sikringsløsning innebar installering av jordnagler, geonett og liggende spunt. Slik ble stabiliteten av veien sikret, samtidig som stabiliteten nedenfor utglidningsområdet ble forbedret.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Befaring ved utglidningsområdet
  • Vurdering av årsak og skredmekanisme
  • Vurdering av mulige stabilitetsforbedrende tiltak
  • Prosjektering av sikringstiltak
  • Kontroll og oppfølging av utførelse
Sted
Svelvik i Drammen kommune
Byggherre
Drammen kommune
Kontaktperson
KJetil Grødal Eppeland
Prosjektperiode
2019-2020
Arbeidsbeskrivelse
Geoteknisk rådgivning