Sentergården

Sentergården

Sentergården er et leilighetsprosjekt i Lørenskog sentrum med 93 leiligheter og garasjekjeller med inntil to nivået. På gateplan er det servering og butikk.Løvlien Georåd utførte grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering for prosjektet.

Grunnforholdene på tomten besto av grove fyllmasser over torvmasser og bløt leire. Dybden til berg varierte fra 4 til 8 m. Grunnvannstand lå ca. 2 m under terreng.

Byggegropen ble sikret ved bruk av spunt og rørvegg. Bygget er plassert tett inntil nabobygg og eiendomsgrensen for maksimal utnyttelse av tomten. Dette medførte at spunten ble satt i tomtegrensen med svært strenge toleranser, det ble benyttet fuglekasser som avstivning og kjellervegger ble støpt inntil spunten. Bygget ble fundamentert på stålkjernepeler og pilarer til berg.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Prosjektering av spunt med inntil 2 avstivningsnivå
  • Prosjektering av stålkjernepeler
  • Prosjektering av rørvegg
  • Byggeplassoppfølging
Sted
Lørenskog
Byggherre
Insenti
Kontaktperson
Audun Egeland Sanda / Tor-Ivan Granheim
Prosjektperiode
2019-2020
Arbeidsbeskrivelse
Geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser