Sandvika elvepromenade

Sandvika elvepromenade

Løvlien Georåd har utført den geotekniske prosjekteringen for prosjektet Sandvika Elvepromenade. Vi har også utført felt- og laboratorieundersøkelser for posjektet.

Elvepromenaden strekker seg fra Rigmorbrygga til Andenæsgården, en strekning på ca. 450 m. I gjennomsnitt er promenaden 6 m bred.

Elvepromenaden er fundamentert på stålkjernepeler til berg og det er etablert ny erosjonssikring langs hele strekningen ifm. prosjektet.

Offisiell åpning av elvepromenaden er sommeren 2020.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Prosjektering av stålkjernepeler
  • Prosjektering av erosjonssikring
  • Vurderinger av arbeid nærme eksisterende konstruksjoner (bruer og bygninger)
  • Kontroll og oppfølging av utførelse
  • Stabilitet av graveskråninger og etablering av støttefyllinger
  • Detaljprosjektering av rørstengsel
Sted
Sandvika i Bærum kommune
Byggherre
Bærum kommune
Kontaktperson
Kjetil Grødal Eppeland
Omsetning
Prosjektets verdi: 145 MNOK inkl. mva. Omsetning LG: 620.000.- eks. mva.
Prosjektperiode
2017 - 2020
Arbeidsbeskrivelse
Grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering