Områderegulering Hvam

Områderegulering Hvam

Lillestrøm kommune har startet arbeidene med en områdereguleringsplan for Hvam, et område på ca. 983 mål. Formålet er at prosjektområdet skal få en forsterket urban karakter, blant annet med høyere utnyttelse og foredling av bygningsmassen.

Området ligger under marin grense og er kjent for sine kvikkleireforekomster. Løvlien Georåd har bistått prosjektet med geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser, samt geotekniske vurderinger i reguleringsprosessen, blant annet vurderinger av områdestabilitet.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Sammenstilling av tilgjengelige felt- og laboratorieundersøkelser fra området
  • Tolkning av lagdeling, grunnforhold og geotekniske dimensjoneringsparametere
  • Vurderinger av områdestabilitet, inkludert stabilitetsberegninger, vurdering av potensielle løsneområder innenfor planområdet og vurdering av nødvendige sikringstiltak for å oppnå tilfredsstillende områdestabilitet
  • Vurderinger av erosjon og erosjonssikringstiltak
Sted
Hvam i Lillestrøm kommune
Byggherre
Lillestrøm kommune
Kontaktperson
Stian Kalstad / Kristoffer Rabstad
Prosjektperiode
2017 - 2020
Arbeidsbeskrivelse
Rådgivning og grunnundersøkelser