Ny Tverrveg Jessheim

Ny Tverrveg Jessheim

Løvlien Georåd var geoteknisk prosjekterende for prosjektet Ny Tverrveg i Jessheim. 

Hovedutfordringen med prosjektet var kryssing av Hovedbanen nord for Jessheim stasjon med kulvert. Det viste seg å være mye infrastruktur i grunnen hvor kulverten skulle etableres, dermed ble det store utfordringer med faseplanlegging av flytting av infrastruktur og etablering av sikringskonstruksjoner i grunnen. Til slutt ble det valgt en løsning med kalksementstabilisering av leiren og midlertidig flytting av Hovedbanen. Denne løsningen tillot svært liten bruk av tidkrevende spunt og stagsikring i prosjektet.

 Byggherre, entreprenør og konsulent ble fornøyd med løsningen. 


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Detaljprosjektering av byggegrop for kulvert med kalksementstabilisering
  • Vurderinger av grøftegraving for VA
  • Byggeplassoppfølging
Sted
Jessheim
Byggherre
Statens vegvesen region øst
Kontaktperson
SVV: Alf Sveinung Gotuholt LG: Kristoffer Rabstad
Omsetning
Ca.1,5 mill kr inkl. grunnundersøkelser
Prosjektperiode
2011 - 2015
Arbeidsbeskrivelse
Geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser