Maridalsveien 8

Maridalsveien 8

Løvlien Georåd har utført den geotekniske prosjekteringen for Maridalsveien 8, et infill-leilighetsprosjekt med 6 etasjer i Oslo kommune. Bygget er fundamentert på spissbærende stålkjernepeler til berg.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Innledende geotekniske vurderinger ifm. skisseprosjekt
  • Prosjektering av stålkjernepeler
  • Vurdering av områdestabilitet
  • Etablere instruks for installasjon av stålkjernepeler
  • Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser
  • Byggeplassoppfølging
  • Uavhengig kontroll av utførelse grunnarbeider
Sted
Oslo
Byggherre
Blue Label Properties
Kontaktperson
LG: Kjetil Grødal Eppeland BLP: Arthur Strand
Omsetning
Ca. 350.000,-
Prosjektperiode
2018 - 2021
Arbeidsbeskrivelse
Geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser