Kvikkleiresoner

Kvikkleiresoner

Løvlien Georåd har utført supplerende felt- og laboratorieundersøkelser som grunnlag for utarbeidelse av faresonekart for Sørum kommune. Arbeidene ble utført i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Feltundersøkelsene innebar 11 dreietrykksonderinger, 18 trykksonderinger (CPTU), prøvetaking i 7 punkt og installering av 9 hydrauliske poretrykksmsålere.

Laboratorieundersøkelsene ble utført på vårt laboratorium på Hamar.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Oppfølging av felt- og laboratorieundersøkelser
  • Utarbeidelse av datarapport med resultater
Sted
Sørum kommune (nå Lillestrøm)
Byggherre
NVE region øst
Kontaktperson
NVE: Roar Øvre. Løvlien Georåd: Per Løvlien
Prosjektperiode
2006-2007
Arbeidsbeskrivelse
Grunnundersøkelser