Kirkebakken leilighetsprosjekt

Kirkebakken leilighetsprosjekt

Løvlien Georåd var geoteknisk prosjekterende for prosjektet Kirkebakken leilighetsprosjekt. Vi utførte også felt- og laboratorieundersøkelser ifm. prosjektet.

Prosjektet innebar oppføring av tre boligblokker med parkeringskjeller og 4 overliggende plan av trehusmoduler med totalt 73 leiligheter.

Prosjektet ble etablert innenfor en kvikkleiresone og i et topografisk krevende område med høydeforskjeller på ca. 25 m. Grunnforholdene bestod grovt sett av fyllmasser og tørrskorpeleire over leire med mektighet ca. 40 m. Det ble registrert kvikkleire med varierende mektighet i området.

For å ivareta stabiliten i prosjektet ble det bl.a. etablert permanente støttefyllinger og nærliggende høydedrag ble avlastet. Blokkene ble fundamentert på RR-peler.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Prosjektering av områdestabilitet og lokalstabilitet
  • Prosjektering av RR-peler
  • Prosjektering av støttemurer
  • Vurdering av seismisk påvirkning og opptak av horisontalkrefter
  • Byggeplassoppfølging
Sted
Frogner i Lillestrøm kommune
Byggherre
Boligutvikling Frogner AS
Kontaktperson
LG: Kjetil Grødal Eppeland BF: Tom Linder
Omsetning
Ca. 1,1 mill
Prosjektperiode
2016 - 2018
Arbeidsbeskrivelse
Geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser

Leilighetskomplekset ved ferdigstillelse