Produksjonsanlegg for biogass Krokstad

Produksjonsanlegg for biogass Krokstad

Prosjektet omfattet grunnarbeidene for etablering av industrianlegg for produksjon av biogass. Løvlien Georåd har bistått med grunnundersøkelser, detaljprosjektering og oppfølging av grunnarbeidene.


Grunnforholdene i området besto av enten berg i dagen/liten løsmasseoverdekning eller torv over bløt kvikkleire. Grunnarbeidene omfattet etablering av bærlag for veier og plasser til det kommende anlegget. For å sikre bæreevne og redusere setninger ble det utført omfattende grunnforsterkning med kalksementpeler. Det ble installert både enkeltpeler og ribber. Totalt ble det installert ca. 15 000 peler og ca. 51 000 lp meter pel. Grunnet uvisshet rundt overganger fra berg til bløt kvikkleire, krevde prosjektet nøye planlegging av peleplasseringer samt mye oppfølging.

Sted
Krokstad, Lillestrøm kommune
Byggherre
Nedre Romerike avløpsselskap (NRA)
Kontaktperson
Audun Egeland Sanda / Karsten Engdal Mykleset
Omsetning
Ca. 800.000,-
Prosjektperiode
2021-2022
Arbeidsbeskrivelse
Grunnundersøkelser, geoteknisk prosjektering og oppfølging