Gotaasalléen

Gotaasalléen

Gotaasalléen er et leilighetsprosjekt i Jessheim sentrum med 142 leiligheter med høy arkitektonisk kvalitet. Leilighetene er fordelt på to blokker med felles parkeringskjeller med inntil to nivå. Løvlien Georåd har bistått med grunnundersøkelser, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging av grunnarbeidene.


Grunnforholdene i området består av sand. For å etablere kjelleren mot nabobygget nord for tomten var det nødvendig med avstivet spunt. Oppstøttingshøyde i forhold til opprinnelig terreng var opp mot 9 m. Det var ikke mulig å installere utvendig ankere for deler av spunten og da ble det benyttet skråstivere som ble satt mot bunnplaten. Bunnplaten ble støpt inntil spunten og det ble gradvis etablert lastoverføring fra spunt til kjelleren. Et tett samarbeid med entreprenør og RIB var en forutsetning for finne den beste løsningen med plassering av stivere og utsparinger i kjellerveggen samt faser for gjennomføringen.

Mot Bankbygget ble det benyttet spunt med utvendige ankere. Pga. stor dybde til berg ble det benyttet løsmasseankere (Ischebeck) forbundet med UNP-pute. Det ble satt inntil 3 nivåer med ankere.

Bygget ble direktefundamentert med hel bunnplate.

Sted
Jessheim
Byggherre
Gotaasalleen Bolig AS/Stor Oslo Eiendom AS
Kontaktperson
Audun Egeland Sanda
Omsetning
Ca. 1 mill
Prosjektperiode
2020-2022
Arbeidsbeskrivelse
Grunnundersøkelser, geoteknisk prosjektering og oppfølging