Flomsikring av Brandbu sentrum

Flomsikring av Brandbu sentrum

Løvlien Georåd har utført deler av den geotekniske prosjekteringen for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) ifm. flomsikring av Brandbu sentrum i Gran kommune. Vi har også utført felt- og laboratorieundersøkelser for prosjektet.

Prosjektet har en anslått kostnadsramme på om lag 130 mill kr og innebærer bl.a. etablering av 550 m flommur, 300 m flomvoll, nye bruer og pumpestasjoner.

Prosjektet hadde oppstart sommeren 2020 og planlegges ferdigstilt våren 2022.


Geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Stabilitetsvurderinger ved utgravinger for økt elvetverrsnitt
  • Stabilitetsvurderinger for etablering av flomvoller og flommurer
  • Vurderinger av arbeid nærme eksisterende konstruksjoner
  • Prosjektering av RD-peler
  • Prosjektering av støttemurer
  • Vurderinger av stabilitet og bæreevne for Ringvang bru
  • Byggeplassoppfølging
Sted
Brandbu i Gran kommune
Byggherre
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
Kontaktperson
LG: Kjetil Grødal Eppeland NVE: Tore Leirvik
Omsetning
Ca. 2 mill
Prosjektperiode
2016 - 2022
Arbeidsbeskrivelse
Geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser

"Løvlien Georåd leverer produkt innen forventet tid. Høy kvalitet på leveransen" 

Tore Leirvik (prosjektleder NVE)