Esval Massedeponi

Esval Massedeponi

I forbindelse med etableringen av massedeponiet på Esval ved Frogner i Lillestrøm kommune, har Løvlien Georåd utført geoteknisk prosjektering av områdestabiliteten for Veidekke Industri. Vi har også utført grunnundersøkelser for prosjektet.  Den geotekniske rådgivningen inkluderer blant annet vurderinger av et nytt renseanlegg og etablering av støttefyllinger for å ivareta tilfredsstillende stabilitet.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Vurdering av områdestabilitet
  • Vurderinger for etablering av nytt renseanlegg
  • Rekkefølgebestemmelser og anvisninger for utførelse av arbeider
  • Byggeplassoppfølging
  • Uavhengig kontroll for utførelsen av geotekniske arbeider
Sted
Frogner i Lillestrøm kommune
Byggherre
Veidekke Industri AS
Kontaktperson
LG: Kjetil Grødal Eppeland
Omsetning
Ca. 300.000,-
Prosjektperiode
2014 - 2019
Arbeidsbeskrivelse
Geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser