E6 Hovinmoen - Dal

E6 Hovinmoen - Dal

Ifm. planlagt utvidelse av E6 på strekningen Hovinmoen - Dal (ca. 10 km), ble Løvlien Georåd engasjert av Statens Vegvesen til å utføre grunnundersøkelser, vurdere løsmassene på strekningen og utføre geoteknisk prosjektering av brufundamenter, byggegrop mm. 

Anleggsperioden gikk over to år og prosjektet hadde en total prosjektkostnad på 850 millioner kroner [ref. bygg.no].

Feltarbeidene inkluderte 23 totalsonderinger, installering av 29 piezometere og opptak av 336 poseprøver med naverbor i 37 punkt. Laboratorieanalyser på opptatte prøver ble utført ved vårt laboratorium på Hamar.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Geoteknisk prosjektering av brufundamenter
  • Geoteknisk prosjektering av byggegrop med spunt
Sted
Hovinmoen - Dal i Akershus
Byggherre
Statens vegvesen region øst
Kontaktperson
SVV: Terje Halbakken, LG: Per Løvlien
Omsetning
ca. 400 000,- ink. grunnundersøkelser
Prosjektperiode
2006 - 2009
Arbeidsbeskrivelse
Prosjektering og grunnundersøkelser