Bjertnes portal

Bjertnes portal

Det bygges tre boligblokker over en sammenhengende parkeringskjeller på Bjertnes i Nittedal kommune. Løvlien Georåd er engasjert av Bjertnes AS for å utføre detaljprosjektering av tiltaket. 

Byggegropen er etablert ved åpen graving, og ved bruk av jordnagler. Byggene er fundamentert på berg.

Vi har også utført felt- og laboratorieundersøkelser som grunnlag for den geotekniske prosjekteringen.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Vurdering av områdestabilitet og lokalstabilitet
  • Prosjektering av jordnagler
  • Prosjektering av fundamentering
  • Oppfølging på byggeplass
Sted
Bjertnes
Byggherre
Bjertnes AS
Kontaktperson
LG: Pål Skjæret. Bjertnes AS: Jon Atle Kalleberg
Omsetning
LG: ca. 600 000,- eks. mva.
Prosjektperiode
2020 - pågående