Laboratorieutstyr

 Klassifisering:

• 4 tørkeskap

• 2 konusapparat

• Casagrande støtflyteapparat

• 2 siktesatser (den ene i 3D)

• 4 vekter (den ene programmerbar med digital avlesing)

• Hydrometer

• Glødeovn

• Pyknometer

 

Sylinderprøver:

• Utskyver for 54 og 72/75/76 mm sylinderprøver

• Diverse vogger og trimmeutstyr

• Digitalt enaksialapparat

• 3 treaksialapparat

• 2 ødometerapparat

• 1 stasjon som kan utføre både ødometer- og treaksialforsøk

 

Stort kjølerom

Laboratoriarbeid- og priser