Laboratorieutstyr

 

Laboratorietjenester:

Ved vårt godt utstyrte laboratorium utfører vi mange forskjellige forsøk på løsmasser:

  • Rutineundersøkelser på løsmasser, naverprøver
  • Rutineundersøkelser på sylinderprøver inklusiv konus- og enaks-forsøk
  • Konsistensgrenser
  • Kornfordelingsanalyser på materiale 63 mm og mindre, inklusiv hydrometeranalyse
  • Bestemmelse av humusinnhold ved gløding
  • Bestemmelse av optimalt vanninnhold ved hjelp av modifisert Proctor
  • Innblandings- og styrkeforsøk på kalk-sement stabilisert leire
  • Treaksialforsøk med utstyr for både 54 mm og 75 mm diameter
  • Ødometerforsøk, CRS

Infiltrasjonstest og kornfordelingsanalyser 

Klassifisering:

• 4 tørkeskap

• 2 konusapparat

• Casagrande støtflyteapparat

• 2 siktesatser (den ene i 3D)

• 4 vekter (den ene programmerbar med digital avlesing)

• Hydrometer

• Glødeovn

• Pyknometer

 

Sylinderprøver:

• Utskyver for 54 og 72/75/76 mm sylinderprøver

• Diverse vogger og trimmeutstyr

• Digitalt enaksialapparat

• 3 treaksialapparat

• 2 ødometerapparat

• 1 stasjon som kan utføre både ødometer- og treaksialforsøk

 

Stort kjølerom

Laboratoriarbeid- og priser